”Vi är mycket stolta och hedrade av att vårt kontinuerliga förbättringsarbete för att ge våra kunder effektiva logistiklösningar även visar sig i Di:s kriterier för Gasellföretag! Ett stort tack till vår duktiga personal och våra kunder.”

Zymbios VD Jens Berglund