Zymbios är ett modernt logistikföretag som erbjuder högkvalitativa tredjeparts lagerservicetjänster, så kallade 3PL tjänster, med tillhörande distribution.

Vi är experter på att omvandla våra kunders förväntningar till praktiska logistiklösningar. Genom att analysera vad som är unika behov för kunden och vad som är mer generella tjänster kan vi skräddarsy flexibla och kostnadseffektiva lösningar.

Utveckling och nytänkande vi ser som en naturlig del av de serviceuppdrag vi utför, genom att på ett naturligt sätt vara en integrerad del av kundens logistikverksamhet uppnår vi fördelar som i många fall är unika.

Vi är strategiskt placerade i Kumla med mycket goda transportförbindelser till alla större orter i norden. Regionen har god tillgång på kompetent och erfaren personal, samt leverantörer av både bemanning och utrustning