Inleveranshantering med godskontroll, samt returhantering

  1. Inleveranshantering med godskontroll:
    • Mottagande av varor och kontroll av deras kvalitet och kvantitet.
    • Registrering av inkommande gods i systemet.
    • Lagring av varorna på lämpligt sätt.
  2. Returhantering: