I ett kyllager håller man godset vid en lägre temperatur än rumstemperatur. Den optimala temperaturen i kyllagret ligger mellan +4°C ner till -4°C.

Här är några nyckelpunkter om kyllagring:
 Livsmedelshållbarhet: Kyllagret förlänger hållbarheten för färska livsmedel genom att sakta ner bakterietillväxten.
 Kunskap och erfarenhet är avgörande. För oss innebär kompetens att förstå våra kunders behov och att hantera deras råvaror med omsorg.
 Struktur, logistik, resurser, flexibilitet, långsiktighet och snabbhet är nyckelord i vår uppfriskande värld.

Så, kyllagring handlar om att hålla godset vid rätt temperatur för att säkerställa kvalitet och hållbarhet.